Články k našim aktivitám

K naší každodenní práci bychom rádi přidali krom roviny praktické i snahu o osvětu veřejnosti na témata, která jsou mnohdy pro běžného smrtelníka nepřehledná a příliš odborná.

Proto se chceme aktivně podílet na jakékoliv činnosti, která bude směřovat k tomu, abychom tu po dlouhá léta architektonické stagnace viděli zase takové počiny, na které budeme moci být všichni pyšní. Abychom se nemuseli pořád jen ohlížet do - v našem případě hodně vzádlené - minulosti. Naše město by si zasloužilo už konečně něco víc...

×

Aktivita
Pracovní skupina se sešla tentokráte v Centru polytechnické výchovy u základní školy Slovákova. Správce objektu nás v doprovodu místostarostky Mgr. Žejškové provedli jednotlivými učebnami a krátce jsme se zastavili nad náplní jednotlivých učeben a mohli jsme si prohlédnout technické zázemí 3D tiskáren a ostatních zařízení. Krátce na to byla v jedné z učeben představena finální verze studie sportovní haly. Byla prezentovaná dopracovaná situace stavby s navrženou okružní křižovatkou. Nato byli členové pracovní skupiny vyzváni k případným otázkám. Jana Syrovátková se dotázala, zda plánovaná výstavba sportovní haly bude podmíněna jinými investicemi. Ing. arch. Zdeněk Fránek potvrdil, že sportovní hala je možná...
Aktivita
Na začátku tohoto týdne proběhlo poslední setkání pracovní skupiny ke sportovní hale a zakončilo tak oficiální část debaty o navržené podobě této stavby. Nechceme odradit technickými pojmy a fakty – jsou už myslím dostatečně známy, a nebo si je můžete přečíst jak v Ohlasech, na webu města nebo u nás na SRABu. Tentokrát jsme se chtěli jako jedni ze členů pracovní skupiny zamyslet obecněji nad situací, která tu vznikla. Tedy nad celým procesem přípravy návrhu a možných důsledcích, které rozhodnutí o pokračování tohoto procesu přináší a nebo v budoucnu může přinést. Vznikla zde totiž zajímavá paralela s právě skončenými olympijskými...
Aktivita
Ve středu 30.5.2021 proběhla čtvrtá schůzka pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly. Setkání se poprvé zúčastnili i zastupitelé města, kteří o toto téma projevili zájem. V úvodu členy pracovní skupiny pozdravil v krátkém předtočeném videu autor projektu Alberto Kalach a poté zástupci atelieru Fránek Architects prezentovali zapracované připomínky z minulého setkání pracovní skupiny. Připomínky k návrhu, respektive půdorysu a uvažovanému budoucímu provozu vzešly pouze od členů pracovní skupiny, kteří jsou kmenovými členy spolku SRAB a můžete si je přečíst dole v přílohách pod textem. Jako nejdůležitější čím dál více vnímáme skutečnost, týkající se avizované výsledné ceny stavby. K jednání nám...
Aktivita
Možná jste si už stačili všimnout... Občanům a návštěvníkům našeho města připravil nejmladší člen SRABu Jakub Hubený malé překvapení. Vzal si do hledáčku jednu z asi nejopomíjenějších ulic ve městě a společně s dvěma kamarádkami se svým uměleckým vstupem pokusili o skoro nemožné - o proměnu tohoto místa ve fungující veřejný prostor - tak, aby fungoval jak ve dne, tak v noci. Hlavní ideou této krátkodobé instalace je propojení myšlenek jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů s boskovickým židovským festivalem. Text na betonové dlažbě nutí návštěvníky k zastavení a zamyšlení. Noční osvětlení temné uličce přidá na její vlastní důležitosti - jedná...
Aktivita
V Boskovicích se plánuje největší investiční akce v posledních desetiletích – výstavba sportovní haly. Po dvou zrušených architektonických soutěžích se vedení města rozhodlo přijmout návrh městského architekta Zdeňka Fránka, aby zpracovatelem studie stavby byl mexický architekt Alberto Kalach, kterého Zdeněk Fránek osobně zná. Architekt Fránek pak má být garantem kvality, úplnosti a kompatibility Kalachova návrhu s českými normami a prostředím. Za tuto činnost byla vedením města odsouhlasena cena 300 tisíc korun. Tento postup byl vedením města odsouhlasen mimo jiné proto, že za nízkou cenu a konkrétní čas dostaneme garantovaný návrh světového architekta, který bude splňovat veškerá požadovaná kritéria. Jedná se...
Aktivita
Ve středu 6.5. se 4 členové spolku SRAB zúčastnili druhého setkání pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly, na které byl prezentován a následně konzultován rozpracovaný návrh architekta Alberto Kalacha, který zúčastněným představil prof. Ing. arch Zdeněk Fránek. Podporujeme posun ve vývoji a ceníme si originálního řešení, které by mohlo být pro veřejnost architektonicky zajímavé. K jednání nebyly k dispozici předem žádné podklady a tak zatím nelze odborně posoudit, zda návrh bude finálně splňovat všechna zadaná kritéria - jak z hlediska požadavků stavebního programu (požadavků místních sportovců), požadavkú Národní sportovní agentury (potřebných k udělení dotace), tak ze strany avizovaných nákladů na...
Aktivita
...tak jak jseme síbili, přinášíme Vám komplexní návrh areálu Červené zahrady, protože si myslíme, že navrhovat sportovní halu do takto rozsáhlého areálu nelze bez širších souvislostí. Předkládaný koncept jsme vytvořili z vlastní iniciativy jako přípravu k pracovní skupině a diskuzi nad komplexním řešením areálu. Chceme tak poukázat na to, že lze na návrh a provoz areálu nahlížet i jinak, než je v současnosti předloženo. Naším cílem není vytvořit novou koncepční studii, ale upozornit na fakt, že při plánování takto objemné investiční akce je v zájmu všech občanů volit transparentní a otevřený přístup, ze kterého vzejde co nejlepší možný výsledek. Město...
Aktivita
Dnes odpoledne proběhla první schůzka pracovní skupiny k projektu sportovní haly v areálu Červená zahrada. Schůzky se účastnili, byť jako zástupci různých politických uskupení, které je nominovali, čtyři členové spolku SRAB - Petra Houdová, Jana Syrovátková, Adam Kožoušek a Petr Ondráček. Jednání pracovní skupiny bylo velmi věcné a konstruktivní. Architekt Zdeněk Fránek spolu s místostarostou Radkem Mazačem detailně popsali shromážděné informace potřebné jak pro zhotovení studie sportovní haly, tak také pro následné specifikace požadavků na projekt. Zde se vycházelo zejména z jednání s jednotlivými sportovními kluby, ale také z požadavků předpisů asociací jednotlivých sportů i Národní sportovní agentrury. Z diskuze...
Aktivita
Přinášíme druhý z řady textů, kterými Vám přiblížíme setkání se zástupci města týkající se koncepce dopravy. Schůzky se tentokráte za SRAB účastnila skoro kompletní sestava, za vedení města to byli starosta města Jaroslava Dohnálek a místostarosta Lukáš Holík, zastupitel města a člen komise pro výstavbu a územní plánování Jiří Pevný, za ORMI pak Petr Zouhar, společně s projektantem dopravních staveb Josefem Novákem. V rámci diskuze jsme probírali tyto jednotlivé body, ke kterým přinášíme komentář níže. Křižovatka Sokolská – Havlíčkova – 17. listopadu Hlavním bodem jednání byla přirozeně samotná okružní křižovatka, kdy jsme debatovali především o vhodnosti řešení a zda je...
Aktivita
Jak postavit sportovní halu? Navrhnout, vyprojektovat a realizovat stavbu sportovní haly není otázka několika měsíců. Budova tu s námi bude stát a fungovat několik desetiletí. Nyní máme příležitost podniknout všechny kroky k nalezení její nejlepší podoby, a to jak z hlediska funkčnosti, tak vzhledu. Další šanci budou mít až následující generace. Možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých variant Nacházíme se v nepříjemné situaci, kdy byly zrušeny dvě vyhlášené architektonické soutěže, a na první pohled by se mohlo zdát, že tudy cesta nevede. Bylo by dobré rekapitulovat důvody, proč se takto zadané soutěže nevydařily a jaké jsou možnosti dalšího postupu. Zadání soutěže...
Aktivita
Přinášíme první z řady textů, kterými se pokusíme přiblížit naše schůzky se zástupci města nad koncepcí dopravy v Boskovicích - nyní zejména plánované rekonstrukce ulice Lidická. Schůzky se za spolek SRAB zúčastnili manželé Jana a Ondřej Syrovátkovi, za vedení města pak starosta města Jaroslav Dohnálek s místostarostou Lukášem Holíkem, za ORMI pak Petr Zouhar a Dušan Formánek, společně s projektantem dopravních staveb Josefem Novákem. Vzhledem k velikosti investic a rozsahu plánovaných zásahů do páteřních komunikací a především významu tohoto záměru, jsme do vznesli k původně plánovanému řešení části Lidická řadu připomínek. Ty byly doručeny před Vánoci odboru dopravy, který připomínky...
Aktivita
V souvislosti s přípravou rozpočtu města na rok 2021 se na posledním zastupitelstvu města podařilo KDU-ČSL prosadit s podporou napříč politickým spektrem znovuoživení projektu Komplexní obnovy parku U zámeckého skleníku. Vyzvaná architektonciká soutěž, kterou vyhrál brněnský atelier EA architekti se konala již v roce 2014 a od té doby tento záměr něměl dalšího vývoje. Měto má od té doby k dispozici tři návrhy ve stupni architektonické studie. Pro přípravu vlastní realizace je ale třeba zpracovat dokumentaci pro stavební řízení a prováděcí dokumentaci, která bude specifikovat přesné parametry výsledného řešení. Současná koalice se celkem překvapivě vrací k plánům svých předchůdců. Plánem...