Pozvánka k jednání zastupitelstva společně s ČKA

Aktivita
Hala?

O hale jsme toho zde napsali už opravdu hodně a stejně tak i následně odpracovali v pracovní skupině - kde jsme byli jedni z mála, kteří upozornili na možné nedostatky řešení navrženého mexickým architektem Alberto Kalachem, společně s jeho českým kolegou Prof. Ing. arch. Zdeňkem Fránkem. Toto řešení jsme jako jediní členové pracovní skupiny nedoporučili k dalšímu rozpracování a zadání prací na projektové dokumentaci.

Jak jistě víte, nyní situace s halou nabrala poněkud jiný směr, o kterém si bohužel opět nejsme jistí, že je tím správně zvoleným.

A přestože tomu rozumíme, že osud nové městské haly je nyní v rukách Rady města Boskovice, nedalo nám to a přemýšleli jsme, jestli opravdu neexistuje nějaká možnost jak zkusit přivést k jednomu stolu všechny zastupitele a zkusit nalézt společnou řeč a všeobecnou shodu, která nam tu tak dlouho chybí.

Přivést k dialogu členy koalice a opozice a společně na tomto jednání zkusit zkonzultovat situaci se zkušenými zástupci České komory architektů, se kterými vedení města v jednání nevešlo. Myslíme si totiž, že opravdu existuje reálná šance na společné shodě a nemusí být kdovíjak nereálná.

Proto jsme oslovili s pozvánkou všechny zastupitele - že bychom se rádi pokusili tuto schůzku zprostředkovat a udělat tak vstřícný krok ke kýženému a doufáme že i správnému řešení situace, která nás už tolik let trápí.