Jsme Spolek za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) – skupina převážně architektů a inženýrů, kteří se rozhodli na konci roku 2020 vstoupit do veřejného prostoru našeho města. Města, ve kterém žijeme a které máme rádi. Chceme, aby se zde věci, ke kterým máme profesně blízko, děly, jak mají.

Není nám lhostejné, jak město vypadá, jak se tady žije a jak se tu bude v budoucnu žít. Boskovice mají historicky status kulturního města, ale v oblasti architektury a práce s veřejným prostorem jim to už pěknou řádku let moc nejde. Chtěli bychom nalézt dialog mezi zástupci města, odbornou veřejností a každým, kdo má zájem a chuť něco změnit. Nechceme ale jen kritizovat – chceme především pomáhat nacházet skutečná řešení mnohdy vleklých problémů.

Chceme Boskovicím nabídnout naše dlouholeté zkušenosti z každodenní praxe při přípravě a realizaci nejrůznějších stavebních projektů. Chceme poskytovat odborná stanoviska a názory, na které by vedení města mohlo brát zřetel v kontextu přípravy plánovaných investic, zlepšování procesu územního plánování a obecně rozvoje města. Chceme se pokusit ukázat široké veřejnosti, jak jde vytvořit město, aby bylo příjemné. Rádi bychom ukázali, že architektům nemusí jít vždy jen o vlastní zviditelnění a budování svých pomníků, ale o řešení města a jeho prostředí pro každodenní život – však tu žijeme taky a dobrovolně bychom neprosazovali něco, o čem víme z praxe, že nefunguje, a nebo naopak – že to jde udělat lépe.

×

Články k našim aktivitám

Aktivita
Prezentace návrhu
Aktivita
Představujeme Vám dvě varianty návrhy ve fázi architektonické studie, kterou jsme navrhli v našem týmu. Návrhy vzešly z podnětů z anketního šetření, veřejného setkání a z internetových debat. Vzešel požadavek na klidné a přístupné místo se sezením a oživením zeleně. Proto jako stěžejní prvek na daném místě navrhujeme komunitní galerii. Komunitní galerii bude provozovat náš spolek SRAB a galerie bude otevřena všem umělcům nebo amatérům. Návrhy byly představeny veřejnosti na veřejném setkání a během února bude představen jeden finální návrh. První návrh je galerie PRUHravá. Vyznačuje se organicky vedenou mlatovou cestou řešeným územím a ,,náměstím,, pro setkávání. Kolem tohoto náměstí...