Jsme Spolek za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) – skupina převážně architektů a inženýrů, kteří se rozhodli na konci roku 2020 vstoupit do veřejného prostoru našeho města. Města, ve kterém žijeme a které máme rádi. Chceme, aby se zde věci, ke kterým máme profesně blízko, děly, jak mají.

Není nám lhostejné, jak město vypadá, jak se tady žije a jak se tu bude v budoucnu žít. Boskovice mají historicky status kulturního města, ale v oblasti architektury a práce s veřejným prostorem jim to už pěknou řádku let moc nejde. Chtěli bychom nalézt dialog mezi zástupci města, odbornou veřejností a každým, kdo má zájem a chuť něco změnit. Nechceme ale jen kritizovat – chceme především pomáhat nacházet skutečná řešení mnohdy vleklých problémů.

Chceme Boskovicím nabídnout naše dlouholeté zkušenosti z každodenní praxe při přípravě a realizaci nejrůznějších stavebních projektů. Chceme poskytovat odborná stanoviska a názory, na které by vedení města mohlo brát zřetel v kontextu přípravy plánovaných investic, zlepšování procesu územního plánování a obecně rozvoje města. Chceme se pokusit ukázat široké veřejnosti, jak jde vytvořit město, aby bylo příjemné. Rádi bychom ukázali, že architektům nemusí jít vždy jen o vlastní zviditelnění a budování svých pomníků, ale o řešení města a jeho prostředí pro každodenní život – však tu žijeme taky a dobrovolně bychom neprosazovali něco, o čem víme z praxe, že nefunguje, a nebo naopak – že to jde udělat lépe.

×

Články k našim aktivitám

Aktivita
V Boskovicích se plánuje největší investiční akce v posledních desetiletích – výstavba sportovní haly. Po dvou zrušených architektonických soutěžích se vedení města rozhodlo přijmout návrh městského architekta Zdeňka Fránka, aby zpracovatelem studie stavby byl mexický architekt Alberto Kalach, kterého Zdeněk Fránek osobně zná. Architekt Fránek pak má být garantem kvality, úplnosti a kompatibility Kalachova návrhu s českými normami a prostředím. Za tuto činnost byla vedením města odsouhlasena cena 300 tisíc korun. Tento postup byl vedením města odsouhlasen mimo jiné proto, že za nízkou cenu a konkrétní čas dostaneme garantovaný návrh světového architekta, který bude splňovat veškerá požadovaná kritéria. Jedná se...
Aktivita
Ve středu 6.5. se 4 členové spolku SRAB zúčastnili druhého setkání pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly, na které byl prezentován a následně konzultován rozpracovaný návrh architekta Alberto Kalacha, který zúčastněným představil prof. Ing. arch Zdeněk Fránek. Podporujeme posun ve vývoji a ceníme si originálního řešení, které by mohlo být pro veřejnost architektonicky zajímavé. K jednání nebyly k dispozici předem žádné podklady a tak zatím nelze odborně posoudit, zda návrh bude finálně splňovat všechna zadaná kritéria - jak z hlediska požadavků stavebního programu (požadavků místních sportovců), požadavkú Národní sportovní agentury (potřebných k udělení dotace), tak ze strany avizovaných nákladů na...