Jsme Spolek za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) – skupina převážně architektů a inženýrů, kteří se rozhodli na konci roku 2020 vstoupit do veřejného prostoru našeho města. Města, ve kterém žijeme a které máme rádi. Chceme, aby se zde věci, ke kterým máme profesně blízko, děly, jak mají.

Není nám lhostejné, jak město vypadá, jak se tady žije a jak se tu bude v budoucnu žít. Boskovice mají historicky status kulturního města, ale v oblasti architektury a práce s veřejným prostorem jim to už pěknou řádku let moc nejde. Chtěli bychom nalézt dialog mezi zástupci města, odbornou veřejností a každým, kdo má zájem a chuť něco změnit. Nechceme ale jen kritizovat – chceme především pomáhat nacházet skutečná řešení mnohdy vleklých problémů.

Chceme Boskovicím nabídnout naše dlouholeté zkušenosti z každodenní praxe při přípravě a realizaci nejrůznějších stavebních projektů. Chceme poskytovat odborná stanoviska a názory, na které by vedení města mohlo brát zřetel v kontextu přípravy plánovaných investic, zlepšování procesu územního plánování a obecně rozvoje města. Chceme se pokusit ukázat široké veřejnosti, jak jde vytvořit město, aby bylo příjemné. Rádi bychom ukázali, že architektům nemusí jít vždy jen o vlastní zviditelnění a budování svých pomníků, ale o řešení města a jeho prostředí pro každodenní život – však tu žijeme taky a dobrovolně bychom neprosazovali něco, o čem víme z praxe, že nefunguje, a nebo naopak – že to jde udělat lépe.

×

Články k našim aktivitám

Aktivita
Pracovní skupina se sešla tentokráte v Centru polytechnické výchovy u základní školy Slovákova. Správce objektu nás v doprovodu místostarostky Mgr. Žejškové provedli jednotlivými učebnami a krátce jsme se zastavili nad náplní jednotlivých učeben a mohli jsme si prohlédnout technické zázemí 3D tiskáren a ostatních zařízení. Krátce na to byla v jedné z učeben představena finální verze studie sportovní haly. Byla prezentovaná dopracovaná situace stavby s navrženou okružní křižovatkou. Nato byli členové pracovní skupiny vyzváni k případným otázkám. Jana Syrovátková se dotázala, zda plánovaná výstavba sportovní haly bude podmíněna jinými investicemi. Ing. arch. Zdeněk Fránek potvrdil, že sportovní hala je možná...
Aktivita
Na začátku tohoto týdne proběhlo poslední setkání pracovní skupiny ke sportovní hale a zakončilo tak oficiální část debaty o navržené podobě této stavby. Nechceme odradit technickými pojmy a fakty – jsou už myslím dostatečně známy, a nebo si je můžete přečíst jak v Ohlasech, na webu města nebo u nás na SRABu. Tentokrát jsme se chtěli jako jedni ze členů pracovní skupiny zamyslet obecněji nad situací, která tu vznikla. Tedy nad celým procesem přípravy návrhu a možných důsledcích, které rozhodnutí o pokračování tohoto procesu přináší a nebo v budoucnu může přinést. Vznikla zde totiž zajímavá paralela s právě skončenými olympijskými...