Jsme Spolek za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) – skupina převážně architektů a inženýrů, kteří se rozhodli na konci roku 2020 vstoupit do veřejného prostoru našeho města. Města, ve kterém žijeme a které máme rádi. Chceme, aby se zde věci, ke kterým máme profesně blízko, děly, jak mají.

Není nám lhostejné, jak město vypadá, jak se tady žije a jak se tu bude v budoucnu žít. Boskovice mají historicky status kulturního města, ale v oblasti architektury a práce s veřejným prostorem jim to už pěknou řádku let moc nejde. Chtěli bychom nalézt dialog mezi zástupci města, odbornou veřejností a každým, kdo má zájem a chuť něco změnit. Nechceme ale jen kritizovat – chceme především pomáhat nacházet skutečná řešení mnohdy vleklých problémů.

Chceme Boskovicím nabídnout naše dlouholeté zkušenosti z každodenní praxe při přípravě a realizaci nejrůznějších stavebních projektů. Chceme poskytovat odborná stanoviska a názory, na které by vedení města mohlo brát zřetel v kontextu přípravy plánovaných investic, zlepšování procesu územního plánování a obecně rozvoje města. Chceme se pokusit ukázat široké veřejnosti, jak jde vytvořit město, aby bylo příjemné. Rádi bychom ukázali, že architektům nemusí jít vždy jen o vlastní zviditelnění a budování svých pomníků, ale o řešení města a jeho prostředí pro každodenní život – však tu žijeme taky a dobrovolně bychom neprosazovali něco, o čem víme z praxe, že nefunguje, a nebo naopak – že to jde udělat lépe.

×

Články k našim aktivitám

Aktivita
Přinášíme druhý z řady textů, kterými Vám přiblížíme setkání se zástupci města týkající se koncepce dopravy. Schůzky se tentokráte za SRAB účastnila skoro kompletní sestava, za vedení města to byli starosta města Jaroslava Dohnálek a místostarosta Lukáš Holík, zastupitel města a člen komise pro výstavbu a územní plánování Jiří Pevný, za ORMI pak Petr Zouhar, společně s projektantem dopravních staveb Josefem Novákem. V rámci diskuze jsme probírali tyto jednotlivé body, ke kterým přinášíme komentář níže. Křižovatka Sokolská – Havlíčkova – 17. listopadu Hlavním bodem jednání byla přirozeně samotná okružní křižovatka, kdy jsme debatovali především o vhodnosti řešení a zda je...
Aktivita
Jak postavit sportovní halu? Navrhnout, vyprojektovat a realizovat stavbu sportovní haly není otázka několika měsíců. Budova tu s námi bude stát a fungovat několik desetiletí. Nyní máme příležitost podniknout všechny kroky k nalezení její nejlepší podoby, a to jak z hlediska funkčnosti, tak vzhledu. Další šanci budou mít až následující generace. Možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých variant Nacházíme se v nepříjemné situaci, kdy byly zrušeny dvě vyhlášené architektonické soutěže, a na první pohled by se mohlo zdát, že tudy cesta nevede. Bylo by dobré rekapitulovat důvody, proč se takto zadané soutěže nevydařily a jaké jsou možnosti dalšího postupu. Zadání soutěže...