Návrh komunitní galerie

Aktivita

        Představujeme Vám dvě varianty návrhy ve fázi architektonické studie, kterou jsme navrhli v našem týmu. Návrhy vzešly z podnětů z anketního šetření, veřejného setkání a z internetových debat. Vzešel požadavek na klidné a přístupné místo se sezením a oživením zeleně. Proto jako stěžejní prvek na daném místě navrhujeme komunitní galerii. Komunitní galerii bude provozovat náš spolek SRAB a galerie bude otevřena všem umělcům nebo amatérům. Návrhy byly představeny veřejnosti na veřejném setkání a během února bude představen jeden finální návrh.

           První návrh je galerie PRUHravá. Vyznačuje se organicky vedenou mlatovou cestou řešeným územím a ,,náměstím,, pro setkávání. Kolem tohoto náměstí jsou umístěný panely pro vystavování. Mobiliář (lavičky, koše, stolky) je vybraný dřevěný v přírodních tónech. Stávající zeleň je doplněna o trvalkové patro. 

           Druhá varianta je galerie PRUHová. Zde jsou navrženy rovné diagonální cestičky, které jsou na pro toto sídliště typické. Podél jedné z cest jsou umístěny výstavní panely. Mobiliář je hranatý a barevný. Trvalkový podrost stromů je navržen v co možná největší barevnosti. Avšak narážíme zde na nedostatek slunce, protože jsme pod stromy. V severní části je navržen velký kámen s menšími k sezení nebo prolézání dětí.

 

         Na žádost místních šachistů je součástí obou variant šachový stolek pro jejich hru. V první variantě v bezprostřední blízkosti galerie a v druhé variantě mimo galerii.

 

@Nadace Via Česká spořitelna #dokazemevic