Partneři projektu

Aktivita

Je nám potěšením, že se nám již na začátku našeho projektu podařilo sehnat několik stabilních partnerů, se kterými budeme na projektu spolupracovat. Dovolte Nám, abychom Vám je představili:

Zelená peřina z.s. - usiluje o promyšlenou péči o zeleň, životní prostředí v obci

ITAB Shop Concept CZ, a.s. - nadnárodní společnost s pobočkou v Boskovicích, která se zabývá kovovýrobou.

Dům s pečovatelskou službou Mánesová - penzion pro seniory čítající přes 100 klientů.

Základní škola a mateřská škola Boskovice

Vedení města Boskovice

Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z.s.
Stolařství Vašíček – místní stolařství s vedlejší obce
Oblastní charita Blansko, pracoviště Betany Boskovice- chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny

Skaut - skautské oddíly z Boskovic mají přes 500 členů