Články k našim aktivitám

K naší každodenní práci bychom rádi přidali krom roviny praktické i snahu o osvětu veřejnosti na témata, která jsou mnohdy pro běžného smrtelníka nepřehledná a příliš odborná.

Proto se chceme aktivně podílet na jakékoliv činnosti, která bude směřovat k tomu, abychom tu po dlouhá léta architektonické stagnace viděli zase takové počiny, na které budeme moci být všichni pyšní. Abychom se nemuseli pořád jen ohlížet do - v našem případě hodně vzádlené - minulosti. Naše město by si zasloužilo už konečně něco víc...

×

Aktivita
Možná jste si už stačili všimnout... Občanům a návštěvníkům našeho města připravil nejmladší člen SRABu Jakub Hubený malé překvapení. Vzal si do hledáčku jednu z asi nejopomíjenějších ulic ve městě a společně s dvěma kamarádkami se svým uměleckým vstupem pokusili o skoro nemožné - o proměnu tohoto místa ve fungující veřejný prostor - tak, aby fungoval jak ve dne, tak v noci. Hlavní ideou této krátkodobé instalace je propojení myšlenek jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů s boskovickým židovským festivalem. Text na betonové dlažbě nutí návštěvníky k zastavení a zamyšlení. Noční osvětlení temné uličce přidá na její vlastní důležitosti - jedná...
Aktivita
V Boskovicích se plánuje největší investiční akce v posledních desetiletích – výstavba sportovní haly. Po dvou zrušených architektonických soutěžích se vedení města rozhodlo přijmout návrh městského architekta Zdeňka Fránka, aby zpracovatelem studie stavby byl mexický architekt Alberto Kalach, kterého Zdeněk Fránek osobně zná. Architekt Fránek pak má být garantem kvality, úplnosti a kompatibility Kalachova návrhu s českými normami a prostředím. Za tuto činnost byla vedením města odsouhlasena cena 300 tisíc korun. Tento postup byl vedením města odsouhlasen mimo jiné proto, že za nízkou cenu a konkrétní čas dostaneme garantovaný návrh světového architekta, který bude splňovat veškerá požadovaná kritéria. Jedná se...
Aktivita
Ve středu 6.5. se 4 členové spolku SRAB zúčastnili druhého setkání pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly, na které byl prezentován a následně konzultován rozpracovaný návrh architekta Alberto Kalacha, který zúčastněným představil prof. Ing. arch Zdeněk Fránek. Podporujeme posun ve vývoji a ceníme si originálního řešení, které by mohlo být pro veřejnost architektonicky zajímavé. K jednání nebyly k dispozici předem žádné podklady a tak zatím nelze odborně posoudit, zda návrh bude finálně splňovat všechna zadaná kritéria - jak z hlediska požadavků stavebního programu (požadavků místních sportovců), požadavkú Národní sportovní agentury (potřebných k udělení dotace), tak ze strany avizovaných nákladů na...
Aktivita
...tak jak jseme síbili, přinášíme Vám komplexní návrh areálu Červené zahrady, protože si myslíme, že navrhovat sportovní halu do takto rozsáhlého areálu nelze bez širších souvislostí. Předkládaný koncept jsme vytvořili z vlastní iniciativy jako přípravu k pracovní skupině a diskuzi nad komplexním řešením areálu. Chceme tak poukázat na to, že lze na návrh a provoz areálu nahlížet i jinak, než je v současnosti předloženo. Naším cílem není vytvořit novou koncepční studii, ale upozornit na fakt, že při plánování takto objemné investiční akce je v zájmu všech občanů volit transparentní a otevřený přístup, ze kterého vzejde co nejlepší možný výsledek. Město...
Aktivita
Dnes odpoledne proběhla první schůzka pracovní skupiny k projektu sportovní haly v areálu Červená zahrada. Schůzky se účastnili, byť jako zástupci různých politických uskupení, které je nominovali, čtyři členové spolku SRAB - Petra Houdová, Jana Syrovátková, Adam Kožoušek a Petr Ondráček. Jednání pracovní skupiny bylo velmi věcné a konstruktivní. Architekt Zdeněk Fránek spolu s místostarostou Radkem Mazačem detailně popsali shromážděné informace potřebné jak pro zhotovení studie sportovní haly, tak také pro následné specifikace požadavků na projekt. Zde se vycházelo zejména z jednání s jednotlivými sportovními kluby, ale také z požadavků předpisů asociací jednotlivých sportů i Národní sportovní agentrury. Z diskuze...
Aktivita
Přinášíme druhý z řady textů, kterými Vám přiblížíme setkání se zástupci města týkající se koncepce dopravy. Schůzky se tentokráte za SRAB účastnila skoro kompletní sestava, za vedení města to byli starosta města Jaroslava Dohnálek a místostarosta Lukáš Holík, zastupitel města a člen komise pro výstavbu a územní plánování Jiří Pevný, za ORMI pak Petr Zouhar, společně s projektantem dopravních staveb Josefem Novákem. V rámci diskuze jsme probírali tyto jednotlivé body, ke kterým přinášíme komentář níže. Křižovatka Sokolská – Havlíčkova – 17. listopadu Hlavním bodem jednání byla přirozeně samotná okružní křižovatka, kdy jsme debatovali především o vhodnosti řešení a zda je...
Aktivita
Jak postavit sportovní halu? Navrhnout, vyprojektovat a realizovat stavbu sportovní haly není otázka několika měsíců. Budova tu s námi bude stát a fungovat několik desetiletí. Nyní máme příležitost podniknout všechny kroky k nalezení její nejlepší podoby, a to jak z hlediska funkčnosti, tak vzhledu. Další šanci budou mít až následující generace. Možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých variant Nacházíme se v nepříjemné situaci, kdy byly zrušeny dvě vyhlášené architektonické soutěže, a na první pohled by se mohlo zdát, že tudy cesta nevede. Bylo by dobré rekapitulovat důvody, proč se takto zadané soutěže nevydařily a jaké jsou možnosti dalšího postupu. Zadání soutěže...
Aktivita
Přinášíme první z řady textů, kterými se pokusíme přiblížit naše schůzky se zástupci města nad koncepcí dopravy v Boskovicích - nyní zejména plánované rekonstrukce ulice Lidická. Schůzky se za spolek SRAB zúčastnili manželé Jana a Ondřej Syrovátkovi, za vedení města pak starosta města Jaroslav Dohnálek s místostarostou Lukášem Holíkem, za ORMI pak Petr Zouhar a Dušan Formánek, společně s projektantem dopravních staveb Josefem Novákem. Vzhledem k velikosti investic a rozsahu plánovaných zásahů do páteřních komunikací a především významu tohoto záměru, jsme do vznesli k původně plánovanému řešení části Lidická řadu připomínek. Ty byly doručeny před Vánoci odboru dopravy, který připomínky...
Aktivita
V souvislosti s přípravou rozpočtu města na rok 2021 se na posledním zastupitelstvu města podařilo KDU-ČSL prosadit s podporou napříč politickým spektrem znovuoživení projektu Komplexní obnovy parku U zámeckého skleníku. Vyzvaná architektonciká soutěž, kterou vyhrál brněnský atelier EA architekti se konala již v roce 2014 a od té doby tento záměr něměl dalšího vývoje. Měto má od té doby k dispozici tři návrhy ve stupni architektonické studie. Pro přípravu vlastní realizace je ale třeba zpracovat dokumentaci pro stavební řízení a prováděcí dokumentaci, která bude specifikovat přesné parametry výsledného řešení. Současná koalice se celkem překvapivě vrací k plánům svých předchůdců. Plánem...
Aktivita
Jakmile Covid-19 povolí a dovolí, rádi bychom se s Vámi potkávali a diskutovali společně témata, která souvisí s přístupem k architektuře a urbanismu v našem městě. Témata která zajímají jak Vás, tak i nás, témata ke kterým jsme s Vámi připraveni se přímo v terénu na místě potkávat a hledat společně řešení, mnohdy i letitých problémů, díky kterým naše město v současnosti není tím, jakým by mohlo být. K této diskusi bychom rádi vždy přizvali i vybrané zástupce města, politiky a pokud to bude možné, klidně i zajímavé osobnosti z oboru odjinud. ×
Aktivita
V rámci participativního rozpočtu Pin City Boskovice navrhla v létě 2020 iniciativa Zelená peřina projekt Louka v proluce, který si dal za cíl kultivaci stávajícího prostoru, který zde zůstal po asanaci původní zástavby a byl v sedmdesátých letech minulého století přetvořen do současné podoby, kdy zídky z žulových kostek stylizují půdorysnou stopu uliční fronty domů, které zde kdysi stály. Během let pak tento prostor zůstával bez jakéhokoliv dalšího povšimnutí a postupně pustnul a stal se zanedbaným. Za Spolek za rozvoj architektury Boskovic byl od počátku v týmu, který připravoval tento počin i Petr Ondráček, který pomáhal vytvořit nový koncept této...
Aktivita
Když jsme děti, tak to, v jakém hmotném prostředí žijeme, ovlivňují ve většině dospělí. Dříve nebo později však budou i děti a mladí dospělými a budou mít vliv na chod světa. A jak se říká: Co se v mládí naučíš... Chtěli bychom pozvat děti a mládež k přemýšlení o architektuře a našem městě, k přemýšlení o tom, co nás a je denně obklopuje, s čím sami mají osobní zkušenost a k čemu sami mají co říct. Děti jsou vnímavé, často dovedou překvapit a mohou mít i velmi vyspělý pohled na věc, pokud jim k tomu dáme příležitost. Rádi bychom v...