Články k našim aktivitám

K naší každodenní práci bychom rádi přidali krom roviny praktické i snahu o osvětu veřejnosti na témata, která jsou mnohdy pro běžného smrtelníka nepřehledná a příliš odborná.

Proto se chceme aktivně podílet na jakékoliv činnosti, která bude směřovat k tomu, abychom tu po dlouhá léta architektonické stagnace viděli zase takové počiny, na které budeme moci být všichni pyšní. Abychom se nemuseli pořád jen ohlížet do - v našem případě hodně vzádlené - minulosti. Naše město by si zasloužilo už konečně něco víc...

×

Aktivita
Přinášíme druhý z řady textů, kterými Vám přiblížíme setkání se zástupci města týkající se koncepce dopravy. Schůzky se tentokráte za SRAB účastnila skoro kompletní sestava, za vedení města to byli starosta města Jaroslava Dohnálek a místostarosta Lukáš Holík, zastupitel města a člen komise pro výstavbu a územní plánování Jiří Pevný, za ORMI pak Petr Zouhar, společně s projektantem dopravních staveb Josefem Novákem. V rámci diskuze jsme probírali tyto jednotlivé body, ke kterým přinášíme komentář níže. Křižovatka Sokolská – Havlíčkova – 17. listopadu Hlavním bodem jednání byla přirozeně samotná okružní křižovatka, kdy jsme debatovali především o vhodnosti řešení a zda je...
Aktivita
Jak postavit sportovní halu? Navrhnout, vyprojektovat a realizovat stavbu sportovní haly není otázka několika měsíců. Budova tu s námi bude stát a fungovat několik desetiletí. Nyní máme příležitost podniknout všechny kroky k nalezení její nejlepší podoby, a to jak z hlediska funkčnosti, tak vzhledu. Další šanci budou mít až následující generace. Možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých variant Nacházíme se v nepříjemné situaci, kdy byly zrušeny dvě vyhlášené architektonické soutěže, a na první pohled by se mohlo zdát, že tudy cesta nevede. Bylo by dobré rekapitulovat důvody, proč se takto zadané soutěže nevydařily a jaké jsou možnosti dalšího postupu. Zadání soutěže...
Aktivita
Přinášíme první z řady textů, kterými se pokusíme přiblížit naše schůzky se zástupci města nad koncepcí dopravy v Boskovicích - nyní zejména plánované rekonstrukce ulice Lidická. Schůzky se za spolek SRAB zúčastnili manželé Jana a Ondřej Syrovátkovi, za vedení města pak starosta města Jaroslav Dohnálek s místostarostou Lukášem Holíkem, za ORMI pak Petr Zouhar a Dušan Formánek, společně s projektantem dopravních staveb Josefem Novákem. Vzhledem k velikosti investic a rozsahu plánovaných zásahů do páteřních komunikací a především významu tohoto záměru, jsme do vznesli k původně plánovanému řešení části Lidická řadu připomínek. Ty byly doručeny před Vánoci odboru dopravy, který připomínky...
Aktivita
V souvislosti s přípravou rozpočtu města na rok 2021 se na posledním zastupitelstvu města podařilo KDU-ČSL prosadit s podporou napříč politickým spektrem znovuoživení projektu Komplexní obnovy parku U zámeckého skleníku. Vyzvaná architektonciká soutěž, kterou vyhrál brněnský atelier EA architekti se konala již v roce 2014 a od té doby tento záměr něměl dalšího vývoje. Měto má od té doby k dispozici tři návrhy ve stupni architektonické studie. Pro přípravu vlastní realizace je ale třeba zpracovat dokumentaci pro stavební řízení a prováděcí dokumentaci, která bude specifikovat přesné parametry výsledného řešení. Současná koalice se celkem překvapivě vrací k plánům svých předchůdců. Plánem...
Aktivita
Jakmile Covid-19 povolí a dovolí, rádi bychom se s Vámi potkávali a diskutovali společně témata, která souvisí s přístupem k architektuře a urbanismu v našem městě. Témata která zajímají jak Vás, tak i nás, témata ke kterým jsme s Vámi připraveni se přímo v terénu na místě potkávat a hledat společně řešení, mnohdy i letitých problémů, díky kterým naše město v současnosti není tím, jakým by mohlo být. K této diskusi bychom rádi vždy přizvali i vybrané zástupce města, politiky a pokud to bude možné, klidně i zajímavé osobnosti z oboru odjinud. ×
Aktivita
V rámci participativního rozpočtu Pin City Boskovice navrhla v létě 2020 iniciativa Zelená peřina projekt Louka v proluce, který si dal za cíl kultivaci stávajícího prostoru, který zde zůstal po asanaci původní zástavby a byl v sedmdesátých letech minulého století přetvořen do současné podoby, kdy zídky z žulových kostek stylizují půdorysnou stopu uliční fronty domů, které zde kdysi stály. Během let pak tento prostor zůstával bez jakéhokoliv dalšího povšimnutí a postupně pustnul a stal se zanedbaným. Za Spolek za rozvoj architektury Boskovic byl od počátku v týmu, který připravoval tento počin i Petr Ondráček, který pomáhal vytvořit nový koncept této...
Aktivita
Když jsme děti, tak to, v jakém hmotném prostředí žijeme, ovlivňují ve většině dospělí. Dříve nebo později však budou i děti a mladí dospělými a budou mít vliv na chod světa. A jak se říká: Co se v mládí naučíš... Chtěli bychom pozvat děti a mládež k přemýšlení o architektuře a našem městě, k přemýšlení o tom, co nás a je denně obklopuje, s čím sami mají osobní zkušenost a k čemu sami mají co říct. Děti jsou vnímavé, často dovedou překvapit a mohou mít i velmi vyspělý pohled na věc, pokud jim k tomu dáme příležitost. Rádi bychom v...
Aktivita
V návaznosti na připravovanou Architektonickou mapu Boskovic a z něj vycházející Boskovický architektonický manuál (jehož první fázi připravujeme na rok 2022) bychom rádi ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka rádi pořádali komentované prohlídky města, kde bychom místním ale i návštěvníkům města rádi ukázali známé i méně známé architektonicky zajímavé stavby na území našeho města. ×
Aktivita
Je to již skoro 2,5 roku, když se v říjnu 2018 Petr Ondráček - jako jeden z našich zakládajících členů rozhodl, že v našem městě vytvoří databázi moderní architektury a systematicky tak zdokumentuje významné stavby na území města, o kterých velká většina veřejnosti buď neví a nebo kolem nich chodí bez povšimnutí. Svou koncepcí tento projekt projekt tehdy přímo navazoval na úspěšné projekty prezentace a popularizace architektury první poloviny 20. století - zejména mateřský Brněnský architektonický manuál (BAM) a dále pak na Plzeňský architektonický manuál P-AM), Litomyšlský architektonický manuál (LAM), Královehradecký architektonický manuál (KAM?), Zlínský (ZAM) a Jičínský architektonický manuál...
Aktivita
Jenom pár dní poté, co jsme se rozhodli založit Spolek z a rozvoj architektury byly zveřejněny na úřední desce plány opravy ulice Lidická. Z pohledu architektů nás samozřejmě zajímalo, jestli je tento projekt zpracován krom dopravního řešení také městotvorně. Tedy tak, aby nedocházelo k opomíjení městské zeleně, aby nebyla automobilová doprava nadřazována nad dopravu pěší, protože město jsou stále pořád hlavně chodci a měli bychom dbát na to, aby tento způsob pohybu měl co nejméně překážek a omezení. Zajímalo nás také, jestli bychom nebyli společně schopni najít cestu, aby výsledkem připravovaného projektu byla kvalitně zpracovaná ulice. Vedení města nás k...