Články k našim aktivitám

K naší každodenní práci bychom rádi přidali krom roviny praktické i snahu o osvětu veřejnosti na témata, která jsou mnohdy pro běžného smrtelníka nepřehledná a příliš odborná.

Proto se chceme aktivně podílet na jakékoliv činnosti, která bude směřovat k tomu, abychom tu po dlouhá léta architektonické stagnace viděli zase takové počiny, na které budeme moci být všichni pyšní. Abychom se nemuseli pořád jen ohlížet do - v našem případě hodně vzádlené - minulosti. Naše město by si zasloužilo už konečně něco víc...

×

Aktivita
Jakmile Covid-19 povolí a dovolí, rádi bychom se s Vámi potkávali a diskutovali společně témata, která souvisí s přístupem k architektuře a urbanismu v našem městě. Témata která zajímají jak Vás, tak i nás, témata ke kterým jsme s Vámi připraveni se přímo v terénu na místě potkávat a hledat společně řešení, mnohdy i letitých problémů, díky kterým naše město v současnosti není tím, jakým by mohlo být. K této diskusi bychom rádi vždy přizvali i vybrané zástupce města, politiky a pokud to bude možné, klidně i zajímavé osobnosti z oboru odjinud. ×
Aktivita
V rámci participativního rozpočtu Pin City Boskovice navrhla v létě 2020 iniciativa Zelená peřina projekt Louka v proluce, který si dal za cíl kultivaci stávajícího prostoru, který zde zůstal po asanaci původní zástavby a byl v sedmdesátých letech minulého století přetvořen do současné podoby, kdy zídky z žulových kostek stylizují půdorysnou stopu uliční fronty domů, které zde kdysi stály. Během let pak tento prostor zůstával bez jakéhokoliv dalšího povšimnutí a postupně pustnul a stal se zanedbaným. Za Spolek za rozvoj architektury Boskovic byl od počátku v týmu, který připravoval tento počin i Petr Ondráček, který pomáhal vytvořit nový koncept této...
Aktivita
Když jsme děti, tak to, v jakém hmotném prostředí žijeme, ovlivňují ve většině dospělí. Dříve nebo později však budou i děti a mladí dospělými a budou mít vliv na chod světa. A jak se říká: Co se v mládí naučíš... Chtěli bychom pozvat děti a mládež k přemýšlení o architektuře a našem městě, k přemýšlení o tom, co nás a je denně obklopuje, s čím sami mají osobní zkušenost a k čemu sami mají co říct. Děti jsou vnímavé, často dovedou překvapit a mohou mít i velmi vyspělý pohled na věc, pokud jim k tomu dáme příležitost. Rádi bychom v...
Aktivita
V návaznosti na připravovanou Architektonickou mapu Boskovic a z něj vycházející Boskovický architektonický manuál (jehož první fázi připravujeme na rok 2022) bychom rádi ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka rádi pořádali komentované prohlídky města, kde bychom místním ale i návštěvníkům města rádi ukázali známé i méně známé architektonicky zajímavé stavby na území našeho města. ×
Aktivita
Je to již skoro 2,5 roku, když se v říjnu 2018 Petr Ondráček - jako jeden z našich zakládajících členů rozhodl, že v našem městě vytvoří databázi moderní architektury a systematicky tak zdokumentuje významné stavby na území města, o kterých velká většina veřejnosti buď neví a nebo kolem nich chodí bez povšimnutí. Svou koncepcí tento projekt projekt tehdy přímo navazoval na úspěšné projekty prezentace a popularizace architektury první poloviny 20. století - zejména mateřský Brněnský architektonický manuál (BAM) a dále pak na Plzeňský architektonický manuál P-AM), Litomyšlský architektonický manuál (LAM), Královehradecký architektonický manuál (KAM?), Zlínský (ZAM) a Jičínský architektonický manuál...
Aktivita
Jenom pár dní poté, co jsme se rozhodli založit Spolek z a rozvoj architektury byly zveřejněny na úřední desce plány opravy ulice Lidická. Z pohledu architektů nás samozřejmě zajímalo, jestli je tento projekt zpracován krom dopravního řešení také městotvorně. Tedy tak, aby nedocházelo k opomíjení městské zeleně, aby nebyla automobilová doprava nadřazována nad dopravu pěší, protože město jsou stále pořád hlavně chodci a měli bychom dbát na to, aby tento způsob pohybu měl co nejméně překážek a omezení. Zajímalo nás také, jestli bychom nebyli společně schopni najít cestu, aby výsledkem připravovaného projektu byla kvalitně zpracovaná ulice. Vedení města nás k...