Čtvrtá schůzka pracovní skupiny ke sportovní hale

Aktivita
Zakres haly s hradem

Ve středu 30.5.2021 proběhla čtvrtá schůzka pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly. Setkání se poprvé zúčastnili i zastupitelé města, kteří o toto téma projevili zájem. V úvodu členy pracovní skupiny pozdravil v krátkém předtočeném videu autor projektu Alberto Kalach a poté zástupci atelieru Fránek Architects prezentovali zapracované připomínky z minulého setkání pracovní skupiny.

Připomínky k návrhu, respektive půdorysu a uvažovanému budoucímu provozu vzešly pouze od členů pracovní skupiny, kteří jsou kmenovými členy spolku SRAB a můžete si je přečíst dole v přílohách pod textem.

Jako nejdůležitější čím dál více vnímáme skutečnost, týkající se avizované výsledné ceny stavby. K jednání nám byly zaslány podklady předem a mohli jsme tak poprvé navrhované řešení odborně posoudit a důkladně zkonzultovat s rozpočtáři. Zatím musíme bohužel konstatovat, že se jeví, že výsledná cena přesáhne vedením města avizovanou částku o vysoké desítky procent. Architekt Fránek slíbil dát k dispozici a porovnání svoje pracovní propočty, ze kterých vycházel při stanovení ceny stavby – doposud se tak ale nestalo.

Další z našich připomínek se týkaly zatím výsledného objemu stavby a jejímu umístění na pozemku. Jedná se o návaznosti vlastní haly na budoucí křižovatku ulic Lidická a Dukelská a řešení veřejného prostoru kolem objektu haly.

Závěrem jsme se zabývali lezeckou stěnou, která i po několika úpravách, dle našeho názoru zatím neodpovídá představám, kterým by mělo toto sportoviště v nově budované hale odpovídat. Důvodem může být zřejmě skutečnost, že zástupci lezecké komunity nebyli dosud vyzváni k formulování svých požadavků a zastupitel Ing. Radek Mazáč neuvedl, s kým tuto část zadání konzultoval.

Náš člen – Petr Ondráček, zde jako jeden z členů lezecké komunity ve městě a autor druhé Petice za lezeckou stěnu z přelomu roků 2019/2020, se v reakci na představené řešení pokusil nastínit způsob, který by mohl pomoci v lepším využití vnitřních prostor haly tak, aby zde i lezci získali důstojné zázemí pro svoji činnost. V návaznosti na to pak byl Petr Ondráček pověřen zajistit společně se zástupci lezecké komunity zadání tohoto sportoviště, které do následujícího pondělí předá zástupcům města - výsledek si můžete rovněž přečíst v příloze pod textem.

Zpracování studie, přestože to na první pohled nemusí tak vypadat, vnímáme jako jeden z nejdůležitějších kroků v přípravě budoucí stavby a neměli bychom se spokojit s pouhým konstatováním, že požadované místnosti byly zapracovány. Máme nyní opravdu jedinečnou možnost výsledný projekt připravit co nejlépe pro další projekční práce a byla by velká škoda tuto možnost prohospodařit.


Návrh by měl být dnes odpoledne představen veřejnosti. Prezentovat by ho měli zástupci atelieru TAX a Fránek Architects. Přijďte se i Vy podívat, jak by mohla vypadat budoucí a tolik očekávaná sportovní hala v Boskovicích.

×