Jsme Spolek za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) – skupina převážně architektů a inženýrů, kteří se rozhodli na konci roku 2020 vstoupit do veřejného prostoru našeho města. Města, ve kterém žijeme a které máme rádi. Chceme, aby se zde věci, ke kterým máme profesně blízko, děly, jak mají.

Není nám lhostejné, jak město vypadá, jak se tady žije a jak se tu bude v budoucnu žít. Boskovice mají historicky status kulturního města, ale v oblasti architektury a práce s veřejným prostorem jim to už pěknou řádku let moc nejde. Chtěli bychom nalézt dialog mezi zástupci města, odbornou veřejností a každým, kdo má zájem a chuť něco změnit. Nechceme ale jen kritizovat – chceme především pomáhat nacházet skutečná řešení mnohdy vleklých problémů.

Chceme Boskovicím nabídnout naše dlouholeté zkušenosti z každodenní praxe při přípravě a realizaci nejrůznějších stavebních projektů. Chceme poskytovat odborná stanoviska a názory, na které by vedení města mohlo brát zřetel v kontextu přípravy plánovaných investic, zlepšování procesu územního plánování a obecně rozvoje města. Chceme se pokusit ukázat široké veřejnosti, jak jde vytvořit město, aby bylo příjemné. Rádi bychom ukázali, že architektům nemusí jít vždy jen o vlastní zviditelnění a budování svých pomníků, ale o řešení města a jeho prostředí pro každodenní život – však tu žijeme taky a dobrovolně bychom neprosazovali něco, o čem víme z praxe, že nefunguje, a nebo naopak – že to jde udělat lépe.

×

Články k našim aktivitám

Aktivita
Ve středu 30.5.2021 proběhla čtvrtá schůzka pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly. Setkání se poprvé zúčastnili i zastupitelé města, kteří o toto téma projevili zájem. V úvodu členy pracovní skupiny pozdravil v krátkém předtočeném videu autor projektu Alberto Kalach a poté zástupci atelieru Fránek Architects prezentovali zapracované připomínky z minulého setkání pracovní skupiny. Připomínky k návrhu, respektive půdorysu a uvažovanému budoucímu provozu vzešly pouze od členů pracovní skupiny, kteří jsou kmenovými členy spolku SRAB a můžete si je přečíst dole v přílohách pod textem. Jako nejdůležitější čím dál více vnímáme skutečnost, týkající se avizované výsledné ceny stavby. K jednání nám...
Aktivita
Možná jste si už stačili všimnout... Občanům a návštěvníkům našeho města připravil nejmladší člen SRABu Jakub Hubený malé překvapení. Vzal si do hledáčku jednu z asi nejopomíjenějších ulic ve městě a společně s dvěma kamarádkami se svým uměleckým vstupem pokusili o skoro nemožné - o proměnu tohoto místa ve fungující veřejný prostor - tak, aby fungoval jak ve dne, tak v noci. Hlavní ideou této krátkodobé instalace je propojení myšlenek jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů s boskovickým židovským festivalem. Text na betonové dlažbě nutí návštěvníky k zastavení a zamyšlení. Noční osvětlení temné uličce přidá na její vlastní důležitosti - jedná...