Architektonická mapa Boskovic

Aktivita
Rozpracovaný mapový podklad B_AM

Je to již skoro 2,5 roku, když se v říjnu 2018 Petr Ondráček - jako jeden z našich zakládajících členů rozhodl, že v našem městě vytvoří databázi moderní architektury a systematicky tak zdokumentuje významné stavby na území města, o kterých velká většina veřejnosti buď neví a nebo kolem nich chodí bez povšimnutí.

Svou koncepcí tento projekt projekt tehdy přímo navazoval na úspěšné projekty prezentace a popularizace architektury první poloviny 20. století - zejména mateřský Brněnský architektonický manuál (BAM) a dále pak na Plzeňský architektonický manuál P-AM), Litomyšlský architektonický manuál (LAM), Královehradecký architektonický manuál (KAM?), Zlínský (ZAM) a Jičínský architektonický manuál (JAM)

Manuál měl přiblížit o ukázky "moderní" architektury - tzn. od roku 1900 do současnosti.

Během přípravy podkladů pro náš architektonický manuál jsme dospěli ke zjištění, že Boskovicím chybí nějaký souborný dokument, který by se komplexně zabýval významými stavbami ve městě. Extstuje zde průvodce židovským městěm, v propagačních materiálech je zmíněn určitě např. kostel Sv. Jakuba, nebo Evangelický kostel, ale tím to většinou končí. 

Proto jsme se rozhodli tuto mezeru doplnit a ještě před zpracováním Boskovického B-AMu zpracovat jeho "nultou fázi" tzv. Architektonickou mapu Boskovic na které už se podílela většina členů SRABu.

×