Sportovní a volnočasový areál Červená zahrada jaký bychom si tu přáli

Aktivita
Titulni grafika

...tak jak jseme síbili, přinášíme Vám komplexní návrh areálu Červené zahrady, protože si myslíme, že navrhovat sportovní halu do takto rozsáhlého areálu nelze bez širších souvislostí.

Předkládaný koncept jsme vytvořili z vlastní iniciativy jako přípravu k pracovní skupině a diskuzi nad komplexním řešením areálu. Chceme tak poukázat na to, že lze na návrh a provoz areálu nahlížet i jinak, než je v současnosti předloženo. Naším cílem není vytvořit novou koncepční studii, ale upozornit na fakt, že při plánování takto objemné investiční akce je v zájmu všech občanů volit transparentní a otevřený přístup, ze kterého vzejde co nejlepší možný výsledek.

Město Boskovice chce vybudovat ucelený sportovní areál Červená zahrada. Pro tento záměr bylo vytvořeno několik nových koncepčních studií a následně bylo radou města rozhodnuto o vybudování sportovní haly, jako první části kompletního projektu.

Celá tato nákladná investiční akce bude jistě trvat delší dobu a je tedy nezbytné rozmyslet již první kroky tak, aby byl areál ve výsledku užitečný a příjemný všem věkovým i zájmovým skupinám občanů. A to nejen jako pouhý soubor klubových sportovišť, ale jako otevřená lokalita poskytující zázemí výkonnostním sportovcům i lidem hledajícím aktivní odpočinek a místo k rekreaci.

Jako Spolek za rozvoj architektury Boskovic jsme se rozhodli areál pečlivě rozvážit a pokusit se vytvořit takový koncept, které bude co nejlépe sloužit všem. Chceme zde umístit jak soubor náležitých sportovišť, tak také kvalitní veřejný prostor pro neklubové sportovce i návštěvníky, kteří hledají příjemné posezení.

Naším záměrem je propojit areál na všechny strany s městem systémem komunikací pro pěší, cyklistickou i automobilovou dopravu, využít hezké okolí a vytvořit místo, které v sobě bude spojovat vrcholový sport, aktivní odpočinek i relaxaci.

Během tvorby návrhu jsme důsledně dbali na jeho realistické provedení, respektování výškových rozdílů zastavované plochy i konfiguraci okolního terénu se zalesněnými kopci, meandry říčky Bělá a navazující zástavbou. V našem řešení také uvažujeme s propracovanou etapizací výstavby nejen pro rozložení investičních nákladů, ale také tak, aby během budování nebyl narušen provoz stávajících sportovišť.

Nejen jako projektanti, ale hlavně jako místní občané chceme Červenou zahradu, která bude skvěle fungujícím sportovním areálem i atraktivním místem pro trávení volného času a udělá naše město ještě příjemnějším.

×

Kliknutím na obrázky v galerii níže je zobrazíte v plné velikosti

Grafickou prezentaci si stáhnete z odkazu dole pod textem, stejně tak kompletní popis řešení areálu.