Projekční pomoc "Zelené peřině"

Aktivita

V rámci participativního rozpočtu Pin City Boskovice navrhla v létě 2020 iniciativa Zelená peřina projekt Louka v proluce, který si dal za cíl kultivaci stávajícího prostoru, který zde zůstal po asanaci původní zástavby a byl v sedmdesátých letech minulého století přetvořen do současné podoby, kdy zídky z žulových kostek stylizují půdorysnou stopu uliční fronty domů, které zde kdysi stály. Během let pak tento prostor zůstával bez jakéhokoliv dalšího povšimnutí a postupně pustnul a stal se zanedbaným.

Za Spolek za rozvoj architektury Boskovic byl od počátku v týmu, který připravoval tento počin i Petr Ondráček, který pomáhal vytvořit nový koncept této lokality.

Po výsledku hlasování v prosinci 2020, kdy byl tento projekt zvolen 198 hlasy k realizaci, v čase kdy se náš spolek dal dohromady jsme se se Zelenou peřinou dohodli na vzájemné spolupráci. Spojili jsme společné síly a dali dohromady podklady ke zdárné realizaci, dle našeho názoru smysluplného projektu, který si troufneme říci vyvolává jak u místních, tak u návštěvníků našeho města otázky, proč to zde vypadá už několik desetiletí zrovna takto.

Do doby, než bude rozhodnuto o finální podobě Proluky U koupadel tak bude navržené řešení pomocí infopanelů s průhledy skrze dobové fotografie alespoň připomínat, že ne vždycky zde bylo takto volné místo a že zde opravdu nebyl "park". Byla zde totiž poměrně hustá zástavba špalíčku domů a tak jak je zde v židovském městě zvykem – budou i zde umístěny další kameny zmizelých, připomínající osudy zdejších obyvatel, kteří byli za války násilně odsunuti.

×