Pracovní skupina ke sportovní hale

Aktivita
Vizualizace teaser

Dnes odpoledne proběhla první schůzka pracovní skupiny k projektu sportovní haly v areálu Červená zahrada. Schůzky se účastnili, byť jako zástupci různých politických uskupení, které je nominovali, čtyři členové spolku SRAB - Petra Houdová, Jana Syrovátková, Adam Kožoušek a Petr Ondráček.

Jednání pracovní skupiny bylo velmi věcné a konstruktivní. Architekt Zdeněk Fránek spolu s místostarostou Radkem Mazačem detailně popsali shromážděné informace potřebné jak pro zhotovení studie sportovní haly, tak také pro následné specifikace požadavků na projekt. Zde se vycházelo zejména z jednání s jednotlivými sportovními kluby, ale také z požadavků předpisů asociací jednotlivých sportů i Národní sportovní agentrury.
Z diskuze nad zhotoveným funkčním schématem haly vyplynulo několik dalších požadavků a úprav, které budou zapracovány. Výsledná studie a příprava na projekt by tak měla mít velmi dobrou kvalitu.

Pan architekt společně s místostarostou pak v návaznosti na to představili generel celého areálu - tedy rozmístění jednotlivých sportovišť, koncepci dopravy a přidružené objekty.

Spolek SRAB se zodpovědně zabývá nejen projektem sportovní haly, ale i celým konceptem areálu Červené zahrady. Na základě několikatýdenní intenzivní přípravy na tuto pracovní skupinu jsme na závěr schůze naznačili náš názor k stávajícímu řešení areálu. Spolu s dobrým rozmístěním sportovnišť a komunikací nám zde chybí místo pro ty, kteří budou prakticky spolufinancovat celý tento areál – a to občany města Boskovice.
Předložili jsme tedy náš koncept celého areálu, který ukazuje jinou možnost jeho naprojektování - s tím, že takto objemné investice je nutno plánovat extrémně pečlivě a zodpovědně.

Chceme zdůraznit, že vlastní projekt sportovní haly v současném formátu a umístění podporujeme a pevně věříme v jeho nejrychlejší a nejlepší zhotovení. Chceme ale náležitě upozornit na to, že pokud město Boskovice plánuje v budoucnu investovat obrovské finanční prostředky do rozvoje dalších částí Červené zahrady, je naprosto nezbytné najít co nejdokonalejší řešení.

Náš koncept sportovně-rekreačního areálu Červená zahrada tak co nevidět představíme na našem webu www.sraboskovice.cz.

×