Podněty k řešení parku u skleníku

Aktivita
EA - půdorys

V souvislosti s přípravou rozpočtu města na rok 2021 se na posledním zastupitelstvu města podařilo KDU-ČSL prosadit s podporou napříč politickým spektrem znovuoživení projektu Komplexní obnovy parku U zámeckého skleníku. Vyzvaná architektonciká soutěž, kterou vyhrál brněnský atelier EA architekti se konala již v roce 2014 a od té doby tento záměr něměl dalšího vývoje. Měto má od té doby k dispozici tři návrhy ve stupni architektonické studie. Pro přípravu vlastní realizace je ale třeba zpracovat dokumentaci pro stavební řízení a prováděcí dokumentaci, která bude specifikovat přesné parametry výsledného řešení.

Současná koalice se celkem překvapivě vrací k plánům svých předchůdců. Plánem vedení města bylo vyměnit nejdříve základní městský mobiliář - tedy lavičky, koše, drobné úpravu zeleně v předpokládané výši cca 900 tisíc korun. Na uvedeném jednání zastupitelstva se ale začaly ozývat hlasy, zda-li je takto nekoncepční úprava správnou cestou, v moměntě kdy není stále ještě jasně zafixovaná náplň celého parku k realizaci.

Sdružení SRAB bylo místostarostou Lukášem Holíkem vyzváno ke spolupráci při společném definování případných úprav, které by směřovaly k přípravě projektové dokumentace.

Naše základní teze, které by dle našeho názoru mělo budoucí řešení parku splňovat si můžete přečíst v příloze.

×