Ing. arch. Eliška Zobačová

Praxe
od 2021

Jsem absolventkou studijního programu architektura na FA VUT v Brně (bakalářský) a na FA ČVUT v Praze (magisterský). V létě 2016 a 2017 jsem absolvovala praxi v Atelieru Tišnovka.

Pocházím z vesnice ve spádové oblasti Boskovic. V Boskovicích jsem navštěvovala 8 let gymnázium a byla jsem v každodenním kontaktu s městem, které jsem tak mohla lépe poznat.

Město obecně je lidským výtvorem, je místem, do kterého se otiskují lidské myšlenky, přístup k životu, priority společnosti a člověka. Město je domovem, kulisami pro život, má být užitečné i pěkné. Je místem setkávání a lidských aktivit a je společným dílem. Většina z nás jistě přemýšlí nad výběrem oblečení. Chceme takové, které je kvalitní a něco vydrží, je pohodlné, které vypadá dobře a splňuje svůj účel. Stejně tak bychom měli přemýšlet nad architekturou a urbanismem města Boskovice.

Zastávám postoj, že nám lidem bylo svěřeno rozumně pečovat mimo jiné o zemi, o prostředí, ve kterém žijeme nebo ke kterému máme vztah, tedy i o prostředí města. To je mou motivací pro činnost v oblasti architektury i ve spolku SRAB.

Eliska Z