Druhá schůzka pracovní skupiny ke sportovní hale

Aktivita
Mice podlaha a stena

Ve středu 6.5. se 4 členové spolku SRAB zúčastnili druhého setkání pracovní skupiny pro výstavbu sportovní haly, na které byl prezentován a následně konzultován rozpracovaný návrh architekta Alberto Kalacha, který zúčastněným představil prof. Ing. arch Zdeněk Fránek.

Podporujeme posun ve vývoji a ceníme si originálního řešení, které by mohlo být pro veřejnost architektonicky zajímavé. K jednání nebyly k dispozici předem žádné podklady a tak zatím nelze odborně posoudit, zda návrh bude finálně splňovat všechna zadaná kritéria - jak z hlediska požadavků stavebního programu (požadavků místních sportovců), požadavkú Národní sportovní agentury (potřebných k udělení dotace), tak ze strany avizovaných nákladů na realizaci stavby.

Zpracování studie vnímáme pro následné zadání projekčních prací jako velmi důležitý krok, kde je třeba nepodcenit jeho obsah a důležitost. Čím více se připravíme ted, tím lépe a rychleji bude vznikat výsledný projekt.

Proto nezbývá než se těšit na představení finálního řešení, které by dle slov architekta fránka mělo proběhnout za osobní účasti autora projektu Alberto Kalacha přímo na jednání pracovní skupiny 2.6.2021

×