Bc. Jakub Hubený

Praxe
student architektury

Studuji navazující inženýrský obor Architektura na Fakultě FAST VUT a jsem zaměstnanec brněnské architektonické kanceláře. V roce 2016 jsem dostudoval boskovické gymnázium. V tu dobu jsem se začal zabývat boskovickým veřejným prostorem.

Po práci především posiluji, běhám nebo čtu. Pro odreagování je pro mě zásadní cestování, pěší turistika a jízda na kole. Baví mě provádění na zámku nebo manuální práce na zahradě či na stavbě. Rád kreslím, stříhám videa, píšu básně a hraji na klávesy.

Můj názor na architekturu (kromě vedoucího bakalářské práce prof. Aloise Nového) významně ovlivnil např. Kenneth Michael Hays, Peter Eisenman nebo Rem Koolhaas. V rámci pohledu na veřejný prostor a veřejné investování se přikláním k názorům Adama Gebriana.

Kuba H